வெள்ளி, 18 நவம்பர், 2011

கவிதை

காதலில் மட்டும் தான்
வெற்றிக்கும்
தோல்விக்கும்
ஒரே பரிசு... கவிதை..!


படித்ததில் பிடித்தது from orukavithai.com

செவ்வாய், 1 நவம்பர், 2011

ஆசை

மேகமே உனக்கும் ஆசையோ?
என்னவள் மேனியை தழுவ
மழையாய் பொழிகிறாய்

கேட்டதில் பிடித்தது, சொன்னவர் என் நண்பர் சுடலை.